Değerli Bilim İnsanları, 

Bursa'da Medeniyet ve İnanç Tarihi Sempozyumu - I için sunulacak bildiri özetleri aşağıdaki şablona uygun olarak 5 Temmuz 2024 tarihine kadar inancturizmi@bursa.bel.tr adresine gönderilecektir. Sempozyuma kabul edilen bildiriler 12 Temmuz 2024 tarihinde duyurulacaktır. 

 

Özet Şablonu

BAŞLIK

Ad Soyad

 (Kurum/Unvan/E-mail Adresi)

Özet

Bu kısma, çalışmanızın tasvirinden ve ortaya konan bulgu ve tezlerin anlaşılır ve kısa bir biçimde ifade edilmesinden ibaret olan kısa özetinizi yazınız. Özet, bildirinin konusu, çalışmanın amaç ve kapsamı, yöntemi, temel kaynakları, alana özgün katkısı konularında bilgi vermelidir. Özet formatımız azami 300 kelime ile sınırlı tutulmuş ve yazı karakterimiz 12 punto Times New Roman olarak belirlenmiştir. Bu kısımda referans, atıf veya görsel kullanmayınız. 

Anahtar Kelimeler: (3-5 Kelime, alfabetik, 11 punto) 

 

Abstract

In this section, write your short summary in English, which consists of a description of your work and a clear and concise statement of the findings and theses. The abstract should provide information on the subject of the paper, the purpose and scope of the study, its method, main sources, and its original contribution to the field. Our abstract format is limited to a maximum of 300 words and our font is 12 point Times New Roman. Do not use references, citations or images in this section.

Keywords:(3-5 words, in the order in the Turkish summary, 11 points)