ULUSLARARASI

BURSA'DA MEDENİYET VE İNANÇ TARİHİ SEMPOZYUMU-I 

 

Değerli Bilim İnsanları,

Günümüzde turizm, kişilerin sosyal, fiziksel ve psikolojik  ihtiyaçlarını karşılayarak önemi sürekli artan, etkili ve güçlü bir faaliyet alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Turizm, hem ulusal ve yerel ekonomilerin gelişmesine hem de toplumsal refah düzeyinin yükselmesine olumlu katkılar sağlamaktadır. 

İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına, gezmek, görmek, tanımak ve dini inançlarını gerçekleştirmek üzere inanç çekim merkezlerine yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkemizde inanç turizminin geliştirilmesi öncelikli hedefler arasında gösterilmektedir. Bakanlık, bu doğrultuda inanç merkezleri ve rotalarını geliştirmek için konaklama, ulaşım altyapısı ve tanıtım faaliyetlerini kapsayacak şekilde çalışmalar yürütmektedir.

Bursa’nın Medeniyet ve İnanç tarihi açısından önemini, geçmişten günümüze inanç turizmi değerlerini ve potansiyelini ortaya koymak, tanıtmak ve paylaşmak amacı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 25-26 Nisan 2023 tarihinde Uluslararası “BURSA’DA MEDENİYET VE İNANÇ TARİHİ SEMPOZYUMU-1” düzenlenecektir. Sempozyumun konu başlıkları ise 1. Bursa İnanç Tarihi 2. Bursa İnanç Mekanları 3. Bursa İnanç Önderleri 4. Bursa İnanç Turizmi şeklindedir.

Bursa’da inanç turizmi ile ilgili İngilizce ve Türkçe makale ve bildiriler kabul edilecektir. Bildiri sunacak akademisyen ve araştırmacıların en geç 03 Mart 2023 tarihine kadar -.doc veya -.pdf formatında, 300 kelimeyi aşmayan bildiri özetlerini inancturizmi.bursa.bel.tr adresi üzerinden ulaştırmaları beklenmektedir. Sempozyuma katılım ücretsizdir. Bildirileri kabul edilen konuşmacıların konaklama ve ulaşım ücretleri karşılanacaktır.

Tüm Bilim İnsanlarımızı “ULUSLARARASI BURSA’DA MEDENİYET VE İNANÇ TARİHİ SEMPOZYUMU-1”  davet etmekten onur duyar, sempozyumda görüşmek üzere sağlıklı ve başarılı günler dilerim. 

          Saygılarımla

 

Alinur AKTAŞ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı